Erhvervspolitik

– for håndværk, erhvervsliv og samfund

Vores fælles erhvervspolitiske indsatsområder dækker bl.a.:

I samarbejde med Håndværksrådet arbejder vi på en række erhvervspolitiske områder, der er vigtige for små og mellemstore virksomheder.

Viborg Borger- og Haandværkerforening varetager bl.a. selvstændiges og små og mellemstore virksomheders interesser lokalt og regionalt.

  • Innovation, vækst og udvikling
  • Erhvervsbeskatning og skattestruktur
  • Start eller salg af egen virksomhed
  • Selvstændighedskultur 
  • Fair konkurrence mellem virksomheder
  • Styrkelsen af erhvervsuddannelserne 
  • Færre administrative byrder.

Håndværksrådet er talerør for små og mellemstore virksomheder

Håndværksrådet arbejder udelukkende for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Håndværksrådet tager sig af små og mellemstore virksomheders interesser over for politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Der er over 20.000 medlemsvirksomheder og arbejdet tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger med betydning for små og mellemstore virksomheders vilkår.